R&D Engineer 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบในการวิเคราะห์ชิ้นงานและพัฒนาชิ้นงาน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• มีความสามารถในการโช้โปรแกรม Solid work ในการทำ CAD ได้ในระดับพื้นฐาน

• มีประสบการณ์ในการทำ FEA / การวิเคราะห์ชิ้นงาน โดยโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

• หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม ANSYS และมีประสบการณ์ในสายงานชิ้นส่วนยานยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี


สถานที่ปัฎิบัติงาน

ปฏิบัติงานที่บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว


ติดต่อ

  • คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105 Email: recruitment@lensowheel.com