วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• เขียนแบบแม่พิมพ์ 2D 3D

• ทำ cad/cam

• ออกแบบ jig สำหรับจับชิ้นงาน พร้อมวาง Process การผลิต jig

• ใช้โปรแกรมด้าน CAE วิเคราะห์ความแข็งแรงวัสดุ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศชาย อายุ 20 – 32 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบแม่พิมพ์ ,อุตสาหการ, เครื่องกล

• มีประสบการณ์ในงานออกแบบแม่พิมพ์งานหล่อ หรือแม่พิมพ์พลาสติก หรือแม่พิมพ์โลหะอย่างน้อย 1 ปี

• สามารถใช้โปรแกรม UG ,Auto-cad หรือ Solid work ได้

• สามารถใช้โปรแกรม CAE ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุได้

• มีความขยัน อดทน คล่องตัว และมีใจพร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


สถานที่ปัฎิบัติงาน

• ปฏิบัติงานประจำที่ บริษัท เลนโซ่ วีล นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว


ติดต่อ

  • คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105 Email: recruitment@lensowheel.com