Sale Manager Tire 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• บริหารยอดขายสินค้า/บริหารทีมขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

• สร้างความสัมพันธ์/ดูแลร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

• วางแผนราคาสินค้าและทำ Promotion


คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศชาย อายุ 35-45 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการ/การขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการเขียนและการสื่อสารอยู่ในระดับดี

• ผ่านงานขายสินค้าประเภทยางรถยนต์ หรืออะไหล่รถยนต์หรือประดับยนต์มาก่อน

• มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานสายงานขายอย่างน้อย 5 ปี

• มีประสบการณ์ในการวางแผนราคาสินค้าและการจัด Promotion ไปยังร้านค้า


สถานที่ปัฎิบัติงาน

ปฏิบัติงานประจำที่บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว


ติดต่อ

  • คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105 Email: recruitment@lensowheel.com