Senior Export Sales 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• ติดต่อประสานงานเพื่อนำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้าต่างประเทศและติดตามการผลการสั่งซื้อ

• ประสานงานให้คำแนะนำเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า และสร้างความพีงพอใจให้ลูกค้า

• ควบคุมการจัดเตรียมเอกสารการเคลม / ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า/ ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

• รับผิดชอบในการควบคุมงาน/ควบคุมทีม/ควบคุมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้งานเป็นไปในทิศทางที่วางแผนไว้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศชายอายุ 25 – 38 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, อังกฤษธุรกิจ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในการขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับ โรงงานผลิต (ส่วนงานออกแบบ,ส่วนงานNew model) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

• มีความคล่องแคล่วและคล่องตัวสูง ในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี


สถานที่ปัฎิบัติงาน

ปฏิบัติงานประจำที่ ออฟฟิศ Lenso ซอย.1 ( นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว )


ติดต่อ

  • คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105 Email: recruitment@lensowheel.com