Showroom Manager (ล้อ,ยาง) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• บริหารการให้บริการของทีมงาน ที่มีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

• บริหารยอดขาย/เป้าขายของ Showroom ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

• บริหารควบคุมทีมงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

• จัดทำข้อมูลรายงานการขายและข้อมูลการให้บริการ

• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศชาย อายุ 30-40 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ,โฆษณาประชาสัมพันธ์ ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในงานด้านบริหารร้านค้า,Showroom อย่างน้อย 2 ปีและสามารถบริหารจัดการร้านค้าได้เป็นอย่างดี

• หากมีประสบการณ์ในสายงานบริหารร้านค้าประเภทสินค้าประดับยนต์,ยางรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปัฎิบัติงาน

-


ติดต่อ

  • คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105 Email: recruitment@lensowheel.com