ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน(อัตตรา) สถานที่ปฎิบัติงาน วันที่ประกาศ ติดต่อ HR

1

1

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร

24/03/2017

คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105
Email: recruitment@lensowheel.com

2

วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์

1

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร

24/03/2017

คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105
Email: recruitment@lensowheel.com

3

R&D Engineer

1

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร

11/03/2017

คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105
Email: recruitment@lensowheel.com

4

Sale Manager Tire

1

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร

11/03/2017

คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105
Email: recruitment@lensowheel.com

5

Senior Export Sales

1

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร

11/03/2017

คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105
Email: recruitment@lensowheel.com

6

Sale (กทม./ ตจว.)

หลายอัตตรา

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร

11/03/2017

คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105
Email: recruitment@lensowheel.com

7

Showroom Manager (ล้อ,ยาง)

1

-

11/03/2017

คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105
Email: recruitment@lensowheel.com