สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

ให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่พนักงานจะได้รับ มีดังนี้


 • ค่าครองชีพ/เดือน
 • เบี้ยขยัน/เดือน
 • ฟรีอาหารกลางวัน/หรือทำงานล่วงเวลา
 • รถรับส่งพนักงาน (บัสแอร์และรถตู้)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • พักร้อน
 • โบนัสไตรมาส/โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือญาติเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม (รักษาพยาบาล-อุบัติเหตุ)
 • รางวัลอายุการทำงาน (5-8-11-15-18 ปี)
 • สิทธิการซื้อสินค้าพิเศษราคาพนักงาน